` Landmark Projecten

Landmark Projecten


Projectontwikkeling groene energie

Projectmanagement: projectontwikkeling, projectbegeleiding, budgetbewaking, voortgang, organisatie, projectadministratie.

Biomassa-management: ontwikkeling, uitvoeren studies, ontwerp logistieke organisatie, contacten met leveranciers technologie, begeleiden proefproducties, samenwerken met onderzoeksinstituten, uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken, ontwikkelingsstudies, marktontwikkeling, ketenorganisatie, budgetbewaking, input- outputstromen.

Locatie-management: Aangaan, onderhouden en ontwikkelen relaties met leveranciers, ontwikkelaars, locatiehouders, netbeheerders, aannemers en alle andere partijen die betrokken zijn en/of te maken hebben met ontwikkelen en exploiteren van bio-vergistingsinstallatie met bijbehorende voorzieningen.

Projectontwikkeling: businessplan, subsidies en projectfinanciering, projectorganisatie, ketensamenwerking, onderhouden netwerken met overheden, banken en bedrijfsleven, ontwikkelen, faseren, afstemmen, samenwerken in ketenverband ten behoeve realiseren gewenste projectresultaat, projectteam aansturen, projectadministratie.

Product- en marktontwikkeling: ontwikkeling nieuwe product- en markconcepten in combinatie met nieuwe technologie met innovatie als uitgangspunt.

Landmark ontwikkelt bedrijfszekerheid
Landmark zorgt voor meer rendement
Landmark zorgt voor efficiënte organisatie

Onderzoek – Planontwikkeling – Realisatie