` Landmark Projecten

Actueel

September 2011: Zetmeeldagen 2011
Tijdens de zetmeeldagen van 1 en 2 september 2011 werden de resultaten van het praktijkonderzoek door PPO Wageninen en DLV Plant ruim onder de aandacht gebracht van de bezoekende akkerbouwers op de locatie ’t Kompas in Valthermond. Landmark was met een eigen stand aanwezig voor toelichting op de werkwijze en aanwending van mineralenconcentraat in de praktijk. De EU denkt erover de mineralenconcentraten aan te merken als groene meststof.

Mei 2010: Groene kunstmest uit digestaat
‘Ons bedrijf heeft Biogreen - een grote, coöperatieve mestvergister van 50 agrariërs in de regio Salland - geadviseerd en begeleid bij het ontwikkelen en realiseren van een biogasinstallatie op regionale schaal. Een nieuwe stap is de nabewerking van digestaat uit een dergelijke installatie. Bij Biogreen wordt sinds 2008 op jaarbasis 70.000 ton vergist, waarvan ca. 60.000 ton mest. Varkensmest is de hoofdstroom, daarnaast wordt er ook rundvee- en kippenmest vergist. Verder voegen we plantaardige co-substraten uit de levensmiddelenindustrie toe. Alle substraten staan op de positieve lijst van het ministerie van LNV. Via een Warmte Kracht Koppeling produceert Biogreen circa 13 miljoen kWh groene stroom, die op het net wordt geplaatst.’

Lees meer...


September 2009: Nieuwsbrief Praktijkpilot kunstmestvervangers
Over de resultaten en ervaringen met toepassing van mineralenconcentraat op veehouderij/ en akkerbouwbedrijven kunt u in onze Nieuwsbrief september 2009 lezen hoe in het eerste jaar 2008-2009 gewerkt is met groene kunstmest in de praktijk. Afnemers zijn onder begeleiding van DLV aan de slag gegaan met toepassing van groene kunstmest, waarbij de eerste indrukken positief zijn. Extra aandacht vraagt de dosering en aanwendingstechnieken op grasland en voor toepassing in een gesloten gewas.

Download Nieuwsbrief...


Augustus 2009: Boer moet nog wennen aan groene kunstmest (Agrarisch Dagblad)
Mineralenconcentraat uit dierlijke mest gebruiken als kunstmestvervanger. Na jaren lobyen wordt het nu getest. De eerste resulttaten lijken positief, al moeten boeren wennen aan de nieuwe meststof en heeft de gedaalde kunstmestprijs een negatief effect op de belangstelling voor deze groene kunstmest.

Download artikel...


Augustus 2009: Oplossing mestprobleem dichterbij (Boerderij)
De coòperatieve mestverwerker in Heeten heeft de eerste lessen geleerd van gebruik mineralenconcentraat als ´groene kunstmest´.

Download artikel...