` Landmark Projecten

Ontwikkelingsplan voor Bio-Energie

Ten behoeve van provinciale overheid en gemeenten wordt in West-Nederland een ontwikkelingsplan opgesteld voor een bio-energie centrale met mogelijkheid van verwerking van mest,† reststromen uit VGI en reststromen uit het buitengebied. In het traject wordt voorzien in opwerking van biogas naar groen gas alsmede in benutting van de restwarmte.

In de afgelopen jaren was de overheidsvergoeding voor groene stroom een onduidelijke factor en ongewis op basis waarvan co-vergisting minder interessant werd.† Bij toepassing van nieuwe technologieŽn en beproeven van nieuwe concepten bij industriŽle vergisting met nabewerking van digestaat wordt productie van duurzame energie uit biomassa technisch en economisch interessanter.† De inkoop van grondstoffen is enerzijds een belangrijke factor, met anderzijds combinatie van industriŽle vergisting en co-vergisting. Het concept voorziet in twee productie-lijnen van vergisting voor industriŽle reststromen en †vergisting van afvalstromen uit het buitengebied.

Het project betreft de volgende activiteiten: