` Landmark Projecten

Greenpower Salland

Biogreen is een co÷peratie van 50 gezinsbedrijven in de regio Salland die werkt aan duurzame landbouw met hergebruik van mineralen en opwekking groene energie. Samen verwerken de boeren 60.000m3 overschotmest en 10.000m3 co-vergistingsproducten. Dit levert totaal 2 MW groene stroom op jaarbasis. Hiermee kunnen 5000 huishoudens worden voorzien van groene stroom.

In het weekblad Boerderij is een uitgebreid artikel verschenen over het project. Dit artikel is hieronder te downloaden.

Downloads:
1. Kunstmest uit de vergister, artikel Boerderij 22 april 2008 (.PDF)