` Landmark Projecten

Groene kunstmest uit digestaat

Vanaf 2009 zijn een aantal pilotprojecten gestart met goedkeuring van het ministerie LNV voor toepassing van mineralenconcentraat als vervanger van kunstmest.  Binnen een tweetal projecten werkt Landmark samen met partijen  aan officiële erkenning van deze mineralenconcentraten als groene kunstmest.  Er zijn verschillende technische opties mogelijk, waarbij een integrale aanpak vereist is.  Eindafnemers in de akkerbouw hebben in 2008 reeds proefgedraaid en de eerste ervaringen zijn positief.  Binnen de praktijkpilots wordt verder gewerkt aan wetenschappelijke onderbouwing van de landbouwkundige werking van de mineralenconcentraten.  Nieuwe aanwendingsmethoden hiervoor zijn reeds in ontwikkeling

Downloads:
1. Eindrapport: Praktijkpilot Biogreen (.PDF)
2.
Praktijkpilot Biogreen (.PDF)
3.
Rapportage Praktijkpilot Biogreen 2008-2009 (.PDF)