` Landmark Projecten

Voorbeeldprojecten

Projectontwikkeling
Het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energie vraagt veel kennis, durf en ervaring. Landmark werkt met bewezen nieuwe technologie aan duurzame concepten die voor businesspartners interessant zijn. Ook in tijden van economische crisis werken we aan een aantrekkelijk perspectief voor financiers en maatschappij.

Lees meer...(PDF)

Greenpower Salland
Biogreen is een coöperatie van 50 gezinsbedrijven in de regio Salland die werkt aan duurzame landbouw met hergebruik van mineralen en opwekking groene energie. Samen verwerken de boeren 60.000m3 overschotmest en 10.000m3 co-vergistingsproducten. Dit levert totaal 2 MW groene stroom op jaarbasis. Hiermee kunnen 5000 huishoudens worden voorzien van groene stroom.

Meer over Greepower Salland...

Groene kunstmest uit digestaat
Vanaf 2009 zijn een aantal pilotprojecten gestart met goedkeuring van het ministerie LNV voor toepassing van mineralenconcentraat als vervanger van kunstmest.  Binnen een tweetal projecten werkt Landmark samen met partijen  aan officiële erkenning van deze mineralenconcentraten als groene kunstmest.  Er zijn verschillende technische opties mogelijk, waarbij een integrale aanpak vereist is.  Eindafnemers in de akkerbouw hebben in 2008 reeds proefgedraaid en de eerste ervaringen zijn positief.  Binnen de praktijkpilots wordt verder gewerkt aan wetenschappelijke onderbouwing van de landbouwkundige werking van de mineralenconcentraten.  Nieuwe aanwendingsmethoden hiervoor zijn reeds in ontwikkeling

Meer over Groene kunstmest uit digestaat (o.a. filmpje)...

Ontwikkelingsplan voor Bio-Energie
Ten behoeve van provinciale overheid en gemeenten wordt in West-Nederland een ontwikkelingsplan opgesteld voor een bio-energie centrale met mogelijkheid van verwerking van mest,  reststromen uit VGI en reststromen uit het buitengebied. In het traject wordt voorzien in opwerking van biogas naar groen gas alsmede in benutting van de restwarmte.

Meer over Ontwikkelingsplan voor Bio-Energie...