` Landmark Projecten

Werkgebieden

Landmark werkt in samenwerking met ervaren specialisten aan onderzoek, projectontwikkeling en projectrealisatie van groene energie-projecten op regionale schaal. Innovatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt om te komen tot nieuwe duurzame concepten met voldoende rendement en draagvlak. Ook zijn we gewend in een internationale omgeving te werken. Samenwerkende partners in projecten zijn ondermeer ASG Wageningen, DLV Plant , Universiteit Twente, Energiebedrijven, Landbouwbedrijven.

1. Groene energie uit biomassa volgens duurzame principes

 1. mest en andere organische reststromen uit de agrofoodbusiness
 2. natuurgras en andere groene biomassa uit het buitengebied
 3. optimaliseren van biomassa-management bij input-output
 4. maximaal verwaarden van eindproducten uit de energie-centrale

2. Zonne-energie volgens klimaatneutraal bouwen

 1. onderzoek, toepassing nieuwe technologie en technisch ontwerp
 2. hogere energie-opbrengst met lagere kosten per vierkante meter
 3. vraaggerichte samenwerking met gebruik van nieuwe materialen
 4. toepassing bij renovatie en nieuwbouw woningen en bedrijfspanden

3. Groene energie uit houtafval

 1. Samenwerking tussen groenrecycling en eindafnemers houtketels
 2. Hout als waardevolle energiegrondstof in regionaal verband
 3. Onderhoud en beheer landschap in samenwerking met gemeenten
 4. Energie-kosten verlagen op bedrijfsniveau bij toepassing houtketels